Stress og urolig adfærd

Der er sket mere end en tidobling af behandlinger til børn med angst, depression, stress, og urolig adfærd. Mange børn diagnosticeres med angst, men måske bør man være mere nysgerrig på, hvad der ligger under diagnosen. Børnene vil ofte være påvirket af et stresset nervesystem, hvilket kan komme til udtryk gennem følgende symptomer:

• Humørsvingninger
• Koncentrationsbesvær
• Urolig søvn
• Motoriske udfordringer
• Hukommelsessvigt
• Hoved- og mavepine
• Svært ved at indgå i leg eller sociale fællesskaber
• Udfordret i selvregulering
• Smerter i kroppen
• Øget tissetrang
• Umotiverede vredesudbrud
• Svært ved at indlære


Det autonome nervesystem består af hhv. det sympatiske- og det parasympatiske system. Det sympatiske nervesystem aktiveres ved stressbelastende situationer eller oplevelser, hvor kroppen
går i «frygt/fight» tilstand. Her øges pulsen, blodtrykket og stresshormoner udskilles til kroppen.
Det parasympatiske nervesystem arbejder modsat og nedsætter udskillelsen af stresshormoner, hvorfor dets funktion er en afgørende faktor for at skabe ro i kroppen. Her kommer vagus nerven ind i billedet


Vagus nerven er den 10. kranienerve og siges, at være nøglen til vores velbefindende, da man kan opnå ro og afspænding i kroppen ved at stimulere denne nerve. Den er nemlig styrende for vores
parasympatiske nervesystem. Det er en af de længste kranienerver og ganske kort fortalt, forbinder den hjernen med alt fra tunge, svælg, stemmebånd, lunger, hjerte, organer i bughulen og tarme. Den har altså væsentlig betydning for fordøjelsesfunktion samt blodforsyning til
organer, og endvidere samregulering og kommunikation med andre mennesker.


Hos Sense Børneterapi kan vi hjælpe med at afdække og undersøge årsagen til den urolige og rastløse adfærd, som ofte ses hos børn med et stresset nervesystem. Vi arbejder i vores børneterapi med fokus på vejrtrækning, fysisk aktivitet samt stimulering af bindevæv og sanser.
At arbejde med nervesystemet kan tage lang tid, da det er en dynamisk proces, hvor vi skal søge at aktivere parasympaticus så mange gange i løbet af dagen som muligt. Det er utopi at tro, at vi kan være der hele tiden.