boernebehandling

Sanseintegration

Sansestimuli er kendetegnet som dén information, som registreres i sansesystemerne.

Her har vi tre primære sanser:

• Den vestibulære sans (balance sansen)
• Den proprioceptive sans (muskel-led sansen)
• Den taktile sans (føle sansen)

Sanseintegration er derimod en konstant dynamisk proces. Sansestimuliene, som opfattes fra sansesystemerne, bliver tolket og sammenholdt med tidligere erfaringer og hjernen vælger herefter hvad der er relevant, at forholde sig til i den aktuelle situation.
Sanseindtrykkene afstemmes mod hinanden via fremmende eller hæmmende mekanismer, hvorfra det ubevidst vurderes om en handling er meningsfuld og hensigtsmæssig i den pågældende situation – dette kaldes modulation.

Teorien om sanseintegration forklarer, hvordan nervesystemet bearbejder sansestimuliene og gør det muligt, at undersøge og behandle børn, som har sanseintegrations forstyrrelser.

Nogle børn kan have vanskeligheder med at skelne og tolke, om de eksempelvis anvender for mange eller for få kræfter i en aktivitet, om de er ved at miste balancen, eller om deres bevægelser er uhensigtsmæssige, da de ikke er i stand til at diskriminere imellem de forskelle sansestimuli de får fra kroppen og omgivelserne.

Andre børn kan opleves at have voldsomme overreaktioner eller underreaktioner på bestemte sansepåvirkninger. Her kan være tale om vanskeligheder med modulation af sansestimuliene, altså hensigtsmæssig handling på den givne påvirkning. Dét, som barnet kan tolerere, kan også svinge fra dag til dag. Oftest ser vi at børn overreagerer på de taktile stimuli, fra eksempelvis tøjet, berøringer eller i badesituationer.

Vi kan i Sense Børneterapi hjælpe med at afdække barnets vanskeligheder, hvis der er mistanke om sanseintegrations forstyrrelser.