Motoriske vanskeligheder hos børn

Motoriske vanskeligheder

Den normale motoriske udvikling forløber ikke nødvendigvis på samme måde hos alle børn. Der kan være store variationer i forhold til, hvornår og hvordan børn opnår deres motoriske færdigheder og milepæle. Det er ikke ualmindeligt, at et barn kan springe nogle stadier over eller udfører aktiviteter på sin egen tillærte måde, så længe udviklingen foregår med en vis kontinuitet.

Hvad betyder motorisk usikkerhed hos børn?

Børn udvikler igennem hele barndommen deres motoriske færdigheder, der er forudsætningen for selvstændighed, fysiske aktiviteter, indlæring og aktive deltagelse i sociale fælleskaber. Motoriske vanskeligheder er ofte associeret med lavt selvværd og emotionelle vanskeligheder.
Mængden, kvaliteten og tidspunktet for de tidlige mentale og kropslige erfaringer har betydning for, hvordan hjernen udvikler sig. Det største potentiale for læring sker i de første år hvor hjernens plasticitet er størst.
Mange skolebørn har motoriske vanskeligheder i en sådan grad, at det har betydning for deres indlæring eller sociale udvikling ved skolestart.
Motorisk usikkerhed hos børn er ikke en diagnose, tegn på neurologisk eller mental sygdom eller udviklingsforstyrrelser, men derimod et udtryk for en eller flere motoriske udfordringer/vanskeligheder ved fysiske aktiviteter.
Det er derfor vigtigt at tage hånd om motorisk usikkerhed, hvis der er tale om betydelige vanskeligheder, som sætter begrænsninger i barnets leg og dagligdags aktiviteter.

Hvilke symptomer kan forekomme?

• Barnet kan virke kluntet, især ved nye udfordringer
• Barnets motoriske færdigheder afviger fra alderssvarende

Her i klinikken foretages en analyse og vurdering af barnets motorik og bevægemønster, hvilket er essentielt for at kunne iværksætte en målrettet indsats.

Forløbet tilpasses det enkelte barn og iværksættes i overensstemmelse med familiens ønsker og behov. Ved første konsultation vil der også vejledes i hensigtsmæssige aktiviteter som vil fremme barnets motoriske færdigheder.
Træningen udføres i tæt samarbejde med forældre og eventuelt relevante pædagoger.